0

دوست من چند سال بامن همکلاسی بود و یک دوست دیگه اومد کنار دوستم و دوستم الان بااون میگرده و یکی از دوتام هم ترکم کرده دوسال باهاش دوست هستم ولی اونم ترکم کرد رفت دوتا از دوستام هم ترکشون کردم چون دختر های خوبی نبودند و افسردگی گرفتم و در درس اوفت کردم و خیلی دوست رو میبینم ناراحت می شم و پیش خودم فکر می کنم چرا من پیشش نیستم کاشکی بودم

عرفان امانی پاسخ داد 21 آبان 1402