بارفتارهای همسرم مشکل دارم

0

با رفتارهای همسرم مشکل دارم..بشدت عصبی هستش…تغییررفتارمیده…

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 19 اسفند 1402
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.