برای فراموش کردن چه کار کنم؟

0

باسلام.باشخصی دوست شدم.تقریبادوماه دوستیمون طول کشید.به شدت عاشقش شدم.اوهم می گفت عاشق من شده.ولی بعد ۵۹روز بدون خداحافظی رفت.دارم دیوانه می شوم.همجنس خودم و۸سال از خودم بزرگتربود.

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 19 دی 1402
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.