بهم توهین شده

0

سلام یکی ازدوستان موقع اومدن ازمحله یک فوش ناموسی خواهری بهم داد ازاون به بعددچاراضطراب شدم وبرامطالعه تمرکز ندارم احساس شدم تحقیرشدم خصوصا که یکی ازدوستان کنارم بودازاون خجالت زده شده حالا موندم چیکارکنم کلا ریختم به هم نمیتونم مطالعه کنم

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 19 اسفند 1402
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.