0

با تشخیص و تجویز دو پزشک متخصص (قلب و عروق) و (مغز و اعصاب) این داروها را مصرف میکنم.
پرانول۱۰ (هر ۱۲ ساعت) ، آسنترا سرترالین ۵۰ (هر صبح یکبار) ، لیبرو سی (هر ۱۲ ساعت) ، پتوپرازول ۲۰ (هر ۱۲ ساعت) ، پرگابلین۷۵ (شبی یکبار)
اما میخواستم ببینم مصرف مکمل منیزیم و مکمل های ب کمپلکس و مولتی ویتامین با این داروها تداخل ندارد؟ چون پزشک مغز و اعصاب ب کمپلکس و منیزیم را هم تجویز کرده است. ایا داروهایم اثر مکمل را منفی نمیکنند

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 2 بهمن 1402