ترس از خوردن و خفه شدن و مرگ

0

سلام من دوماه پیش داشتم خفه میشدم و خیلی ترسیدم و استرس شدید گرفتم و دست و پاهام شل شد و از اون موقع استرس شدید دارم و میترسم چیزی بخورم خفه بشم آب دهنمم به زور قورت میدم و انگار تو گلوم یه چیزی هست که نمیره ولی عکس هم انداختم ولی چیزی تو گلوم نبود به جز چرک الان من چیکار کنم از خفه شدن و مردن خیلی میترسم همش به مردن فکر میکنم و حالم بد میشه چه دکتری بهم کمک میتونه کنه

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 28 فروردین 1403
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.