0

با کسی تو رابطم که حدود ۶ ماه از کات کردنش میگذره و با من حدود ۳ ماهه تو رابطه اس و تو رابطه قبلی دختره بهش خیانت گرده و حالا  بعد ۶ ماه برگشته زنگ زده و میگه که دوستش داره و نمیتونه اونو از فکرش بندازه بیرون و میخواد برگرده ولی طرفم قبول نمیکنه  و میگه ب من متعهده  و میخواد کنارش بمونم ولی بعد تلفن اون دختره حالش بد شده بود  انگار دختره عذاب وجدانش رو قلقلک داده بود حالا واقعا میترسم چطوری فکرش از اون دختره دور کنم؟ چطوری کلن اون دختره رو از رابطمون و طرف مقابلم دور کنم

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 15 اسفند 1402