0

سلام پسرم بنده با یکی دوست شدم و بتم علاقه ای نداشت یعنی اینطوری میگفت ولی بعد از یه جند وقت رفتم با یکی دیگه توی رابطه و رل زدیم ما علاقه زیذدی به هم داریم من نمیدونم جه گندی زدم که اون کسی که باهاش دوست بودم اومده گفته ازت خوشم میاد و اینا من تم گفتم باشه ولی این یکیو چیکار کنم دوستش دارم فکر میکنم از روی وابستگی اینکارو کردم و گند خورده و اینکه با اولی من هدفهای بزرکی دامر تو زندگیم و هرجی جلوترو میبینم میبینم تو اینده من اگرم باشه جلوی اون پشرفتایی که وایه هدفم هست گرفته میشه درواقع این حسو با هردو دارم ولی اولی بیشتر و تینکه الان چیکار باید بکنم این نیاد بگه حرفات دروغ بود و فلانی من واقعا میخاستمش ولی میبینم نمیشه حتی خانوداه هامون هم به این قضیه راضی نیستن از همه جهت فکر میکنم مشکله برام ولی واقعا دوست دارم باهاش باشم یه جورایی بین قبلی و الان موندم 

عرفان امانی پاسخ داد 2 آبان 1402