تنهام و درک نمیشم

0

امسال 18 سال میشم و تا به حال یه دوست نداشتم دلیلش هم این هست که همه میگن تو عقب مونده ای، مثل بچه های، داخل جامعه نمی گردی، سلیقه ات مثل پیرزن هاست و…..

البته یه دلیلش هم اینه مامان و بابام اعتقاد دارن با کسی دوست بشم که میشناسنش و دوست خانوادگی باشه و معتقدند که کسی با دوستاش نباید بیرون بره یا خونه دوست رفتن.

مامان و بابا میگن درس همچی هست و دیگه هیچی ارزش نداره

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 7 خرداد 1403
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.