جرات نه گفتن ندارم و برای گرفتن حقم ترس دارم

0

سلام
از همون دوران نوجوانی جرات نه گفتن نداشتم هر کسی ازم چیزی میخواست یا میگفت این کار رو بکن نمی تونستم نه بیارم با این که میدونستم از عهده کار بر نمیام ولی قبول میکنم
و اینکه برای گرفتن حقم ترس دارم یکی حقمو میخوره نمیتونم برم ازش بگیرم ترس اینو دارم که نکنه دعوا بشه نکنه واسه من بد یشه تو تخیلاتم خوب میگم خوب کاز زو امجام میدم ولی به واقعیت و کردن میرسه اون ترس میاد سراغم
بی زحمت راهنمایی بفزمائید چجوری این دو مشکل زو حل و فصل کنم

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 20 اسفند 1402
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.