جواب آزمایش

0

سلام من آزمایش بتا دادم عدد بتا بیشتر از ۱۰۰۰ زده یه ستون دیگه هم degree (H)نوشته
آیا باردارم؟ و معنی H چیه ؟

... پرسید 9 مهر 1402
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.