0

سلام دکترجان چندساله قرص اعصاب میخورم چندین جلسه شوک هم دادم چون حالتهای خیلی بدی بهم دست میده مقداری داروها کنترلم میکنن ولی بازم مشکل دارم لووسر۱۰۰لیتیوم۳۰۰سرترالین۱۰۰ ترانکوپین۲۵ پرپرانول۱۰ هرکدوم روزی ۳تا ورهاگین شبی یکی شما دار‌ی بهتری معرفی میکنیدتشکر

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 1 بهمن 1402