حالت تهوع وبی میلی به غذا درپریودی

0

خانمی ٣١ساله ام برا اولین بار درپریودیم حالت تهوع وبی میلی به غذا دارم افسانه سعید

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 23 دی 1402
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.