حوصله درس نخواندن

0

من حوصله درس خوندن رو ندارم فقط درس نه حوصله هیچی رو ندارم

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 15 اسفند 1402
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.