0

احساس میکنم خودمو گم کردم و بیش از چند شخصیت های متفاوت دارم و همشون با هم فرق میکنن و احساس میکنم هیچ کدوم از این شخصیت ها من نیستم و در طول زندگیم خیلی سعی کردم طبق خواسته های دیگران باشم و وقتی فهمیدم که دارم به خودم آسیب میزنم کشیدم کنار ولی خیلی دیر بود و الان من بین این همه شخصتی که برای اینکه بقیه منو دوست داشته باشن ساختم خودمو گم کردم

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 9 بهمن 1402