خودم با خودم درگیر شدم با افکار نمی‌دونم چیکار کنم

0

چند ماهی میشه این حس سراغم اومده یک جور وسواسی بودنه جوریه ک وقتی کسی پیشم ی حرفی میزنه یا دارم ی برنامه تلویزیونی نگاه میکنم ی چیزی درونم میگ اون حرف یا کلمه رو هزار بار برا خودت تکرار کن وقتی هم انجام ندم گلوم روم سنگینی میکنه بدنم داغ میکنه خلاصه کلی اذیتم میشم ی چیزی هم ته دلمو خالی میکنه چند مدت ولش میکنم بعد با ی چیزی جدیدی رو به رو میشه قبلا یعنی ی ماه پیش اینطور بودم ک به خودم اومدم دیدم بلد نیستم صحبت کنم یعنی داشتم خودمو سرزنش میکردم ک بلد نیستی صحبت کنی با اینکه خوب صحبت میکنم وقتی به کلمات موقعه صحبت کردم توجه میکنم یهو هول میشم تو تته پته میوفتم خیلی کلافم الانم ک اینو دارم واستون تایپ میکنم باز گلوم روم سنگینه میکنه انگار ی شخصی دوتا دستاشو گذاشته رو گلوم همینطور فشار میده لطفا کمکم کنید نمیدونم چیکار کنم خسته شدم خیلی شب و روزم شده گریه کردن

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 25 فروردین 1403
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.