0

سلام شب بخیر. مادرمن۶۵سالشه وسه روز پیش بعداز گذروندن روزهایی پر از استرس به خاطر پسرش که مریض بود پریود شده

سونوگرافی ازرحم ولگن وشکم داده سالم بو خداروشکر

خیلی اظطراب داره درد نداره هیچ علامت دیگه هم نداره فقط یه کم خونریزی کم

عرفان امانی پاسخ داد 17 آبان 1402