0

دارم طلاق میگیرم ولی خودم راضی نیستم جدا بشم به اصرار خانواده مجبور شدم  و الان حس مردن دارم خیلی همسرمو دوسش دارم ولی با یک خطا همچی خراب شد دارم آتیش میگیرم 

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 7 بهمن 1402