دردپریودی دارم

0

دردپریودی دادم بدون پریودشدن. دو روز هم ازپریودی گذشته

میتونه بارداری باشه؟

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 15 اسفند 1402
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.