درمورد مادرم

0

سلام من پونزده سالمه و پسرم من یه حس عجیبی دارم نمی دونم اون رو درمان کنم نمی دونم این چیز رو چطوری توصیف میکنم حتا شاید خنده دار باشه و منو اذیت میکنه من مامانم ۳۷ سالشه فکر میکنم وقتی مامانم ۴۰ سالش میشه قراره زندگی دیگه تموم بشه من اون رو خیلی دوست دارم و خودم میدانم افکارم الکی هست اما نمی توانم غلبه کنم کمک میخوام انرژی ندارم احساس میکنم این سه سال سه سال اخر زندگی هست کمکم میخوام

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 19 فروردین 1403
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.