در اثر فشار دست مم کنه دنده بشکنه ؟

696 بازدیدمتخصص عمومی
0

به صورت بغل کردن فرد و فشار زیاد از پشت امکان شکستن دنده ها هست ؟

ناشناس پرسید 10 مهر 1402
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.