در مورد مصرف قرص اعصاب

0

مدت ده سال است که مشکل اعصاب و روان دارم ،وبه دلیل تحریکات ذهنی (توهم ، افکار، صدای ذهن) ساعتهای طولانی با خودم حرف میزنم ،هشت سال پیش به روانپزشک مراجعه کردم تشخیص اسکیزوفرنی داد و داروهایی که تجویز کرد ریسپریدن و بی پریدن و سیتالوپرام و کلوناز پام بود از آن زمان تا حدود ۲سال پیش مرتب داروها را مصرف کردم و متوجه شدم که قرص ریسپریدن دیگر اذیتم می کند و بدون آن بقیه قرصها هم کم اثر هستند .چه دارویی می تواند برای مشکل با خود حرف زدن تحریکی و طولانی مناسب باشد

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 7 خرداد 1403
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.