0

ی دختره ۱۵ ساله ک ترشح زرد همراه با درد و سوزن و خارش واژن داره
پریودیش چند ماه یک بار رخ میده و رابطه جنسی هم نداشته .

عرفان امانی پاسخ داد 13 آبان 1402