0

همش قهر میکنه میره خونه مادرش من اولویتش نیستم براش مهم نیست در نبودش چه اتفاقی برام میفته

عرفان امانی پاسخ داد 23 مهر 1402