0

سلام ببخشیدمن۲۰هفته هستم نزدیک ۲۱ ولی طبق سنوآنومالی ۱۸هفته ۵روزم وطول سرویکسم۲۵ این خطرناکه؟

عرفان امانی پاسخ داد 14 آبان 1402