0

میخوام خودکشی کنم کوچکترین امیدی به زندگی ندارم کل وجودم پر شده از ترس، دیگه حتی از خونه ام نمیتونم بیرون برم یه سوپر مارکت ساده رفتن باعث استرس گرفتنم میشه ولی خیلی چیزای دیگه

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 12 دی 1402