0

شردرگمم، اون رشته ای ک میخام برمو اینجا نداره و خانوادم اکی نیستن ک برم یه شهر دیگه. درسم داره افت میکنه و نمیدونم وقتی هدفی ندارم چشکلی باید درس بخونم

عرفان امانی پاسخ داد 23 آبان 1402