سلام ببخشید دست من استخوان مفصلی درد داره شدید داره راه کاری داره برای درمان

375 بازدیدمتخصص عمومی
0

دست من استخوان مفصلی درد داره شدید داره راه کاری داره برای درمان

عرفان امانی پاسخ داد 7 آبان 1402
0

سلام چند سالتونه؟ بیماری زمینه ای ندارید؟ شغلتون چیه؟ یه مفصله یا چنتا مفصل درگیره؟ التهابو قرمزی و محدودیت حرکت داره یا خیر. ازمایش و عکس رادیولوژی چیزی انجام دادید.؟

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 7 آبان 1402
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.