سلام ترشح و سوزش ادرار دارم

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.