0

باسلام چندسال میل جنسیم کم شده ماهی سه چهاربار باخانم نزدیگی میکنم دلم میخواد ولی نمیشه العانم نزدیگ 2ماه اصلان آلتم بلند نمیشه میل جنسیم کم شده خواهش میکنم توراخداکمکم کنید 45سالم چندسال چربی خون دارم خیلی بالاست کپسول جیم مصرف میکردم ولی نزدیک یک سال نمیخورم فقط مشکل رابطه جنسی اززنم خجالت میکشم توراخداراهنماییم کنید

عرفان امانی پاسخ داد 17 آبان 1402