سلام من امروز پریود شدم قرص ال دی بخورم قطع میشه فقط این دو روز می‌خوام قطع بشه

0

من امروز پریود شدم قرص ال دی بخورم قطع میشه

مائده سلیمانی پاسخ داد 1 مهر 1402
0

سلام خونریزی تخفیف پیدا میکنه و کامل قطع نمیشه

مائده سلیمانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 1 مهر 1402
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.