سن استخوانی و سن تقویمی

305 بازدیدمتخصص عمومی
0

کسی که سن استخوانی با سن تقویمی اش یکی باشد آیا صفحات رشدش بسته شده؟

عرفان امانی پاسخ داد 17 آبان 1402
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.