0

یه دوهفته اردک خریدم جوجه اردک ها رو بردم حموم آب تنی کنن یکیشون سرما خورده نمیتونه راه بره سرشو تکون نمیتونه بده عطسه میکنه صداش گرفتین باید چیکار کنم زنده بمونه؟!

دکتر امیر طاهر شهری پاسخ داد 23 فروردین 1403