0

موهای من آلوده به شپش شدن یک محلول از داروخانه خریدم به نام پریم راجع به مصرفش یک سوال مهم دارم آیا رختخواب رو باید قبل از مصرف تمیز کنم یا بعد از مصرف؟

مریم پرسید 28 شهریور 1402