0

سلام من سوزش معدم با قهوه شروع شد دکتر هم رفتم قرص لانزو برام گرفت بعد از اتمام مصرف قرص یه هفته بعدش بدون مصرف چای و قهوه و هر چیزی که معده رو اذیت کنه دوباره سوزش دارم

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 7 بهمن 1402