سوز و داغی لثه و دهان داره منو میکشه

0

از زیر دندان و روی لثه سوز و داغی میاد…مدام باید آب یخ توی دهنم غرغره کنم…هیچ مسکنی اثر نداره

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 14 بهمن 1402
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.