0

از زیر دندان و روی لثه سوز و داغی میاد…مدام باید آب یخ توی دهنم غرغره کنم…هیچ مسکنی اثر نداره

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 14 بهمن 1402