سگ خانگی تاجی

0

اگه توله سگ ۳روز هیچی نخورد چی بهش بدیم که باعث مرگ اونشود

محسن عطاءاللهی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 3 مهر 1402
0

شیرو ماست سرم تزریق بشه سرم قندی نمکی یا خوراکی بهش ارام ارام بخورانید ولی باید علت مشخص بشه که چرا اشتها نداره مریضیش چیه

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.