0
  1. شوهرم خیلی بداخلاق همیشه بهانه های الکی میگیره یکبارنشده بگه خانمم ممنونم تشکر کنه
  2. بعد مرد کاریم هس اما خیلی رفیق بازه مشروب میخوره خودم 23 سالمه وهمسرم 40 سالشه دوتا دخترم دارم
  3. خسته شدم ازش چکارباید کنم
عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 6 دی 1402