طوطی ‌کواکر

0

سلام من طوطیم راهب است ویکم دور فضله اش آبدار است این یعنی اسهاله؟

فرشته پرسید 23 مهر 1402
0

سلام حال عمومیش ودان خوردنش ایا تغییر کرده؟

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.