0

سلام وقت بخیرخواستم بگم من پریودیم تمام شده ازسوم پریودی عفونت تانواربهداشتی گذاشتم شروع کردخارش کردن اخرپریودیم تمام شددوش گرفتم صبح روزهشت عفونت سفیدهمراه بالکه قرمزخیلی خیلی کمرنگ میادبیرون

خاطره پرسید 20 شهریور 1402