0

قبلا برای هر امتحان درسی خیلی استرس داشتم، ولی الان دیگه میتونم کنترلش کنم، منتها با شرکت در تیم والیبال مدرسه و تمرینات اون یه فشار و استرس عجیب و غریبی روی من ایجاد میشه، از طرفی وارد یه رابطه عاطفی با مربی ورزشم شده ام به طوری که ایشون مهم ترین نقطه زندگی من هستند و میتونم بگم تمام روزم درگیر ایشون هست و این خودش باعث چند برابر شدن استرس مسابقه میشه، البته ایشون و سایرین چندین بار بهم گفتن که نیاز دارم با مشاور صحبت کنم اما خانواده ام مخالف هستن و معتقدند که هیچ مشکلی ندارم…

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 14 بهمن 1402