فوبیا از صداهای عجیب

0

حدود ۱۰ ماه پیش زلزله اومد در مشهد من هم مشهد زندگی میکنم وقتی خواب بودم یکی از وسایلم رو دمه پنجره گذاشتم تا پنجره بسته نشه و وقتی خواب بودم زلزله اومد و اون شروع به لرزیدن کرد برای همین از خواب پریدم تا مامانم گفت زود از پله ها برو پایین زلزله هس برتی همین صدای وسیلم که میلرزید تو گوشمه و باعث شد فوبیای شدید صداهای عجیب بگیرم و بهم اسیب روحی وارد شد هرشب قبل از خواب استرس میگیرم که یوقت زلزله نیاد و دو هفته یکبار کابوس میبینم که داره زلزله میاد

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 5 فروردین 1403
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.