قارچ حلقوی دوکشاله ران

83 بازدیدمتخصص پوست متخصص عمومی
0

قارچ حلقوی دوکشاله ران هرچی استفاده کردم درمان نشده چن ماهیه هرچی دکتررفتم وپمادودرمان های خانگی هم استفاده کردم جواب نداده یکباررفت بازدوباره برگشته چیکارکنم ایادرمانی هست؟

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 14 فروردین 1403
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.