محلی کردن شوهر

0

خیلی سرد اصلا ن زنگ میزنه ن پیام میده هیچی هرچی بهشم میگم قائده ندار ما تازه عقد کردیم بنظر شما جدا شم یا درست میشه ادامه بدم

سارد پرسید 15 مهر 1402
0

اینکه سرد هست و شما گرم هستی می‌تونه مشکل ساز باشه ولی آیا خود شما زنگ و پیام میدی خود شما فعال هستی .؟ توجه می‌کنی ؟
زمان عقد بهترین تایم برای تجدیدنظر تو رابطه حتما با یه مشاور پیش برو شاید خودت یه جاهایی داری کم میذاری
اگه هم فصدت جدایی هست حتما باید مشاوره بشی و با تدبیر پیش بری

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.