0

سلام من 1سال هست دارو میخورم ولی دکتر گفت خوب شدی قط کردم ولی نتونستم آدمه بدم ودوباره بد شد حالم به دکتر زنگ زدم گفت تا دوباره بیای پیشم دارو هاتو آدمه بده من فلووکسامین 50 شبی یکی با کلونازپام 1 شبی تصفه ونصفه هم ظهر بعد غذا میخورم بخدا خسته شدم احساس میکنم مغزم بی حس شده خوب کار نمیکنه ترس از دیوونه شدن دادم میترسم خوب نشم این قرص هارم نخورم وسواس فکری دیونه ام میکنه من 25 سال سند دارم النم یک سال هست درگیر این بیماری هستم خسته شدم اگه دکتری میشناسین تو مشهد بهم معرفی کنید هرچی هزینه داشته باشه میدم فقط حالمو خوب کنه دیگه بریدم

امین پرسید 7 مهر 1402