مشکل عظیم زود عصبانی شدن و تخطی از قوانین

0

زود عصبی میشم و از چهار چوب و قوانین خاصی که برای خودم دارم تخطی میکنم

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 19 فروردین 1403
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.