مصرف اموکسیسیلین قرص های ال دی روز های قبل مصرف شده

0

ایا اموکسی سیلین اگر در روز۲۰ قاعدگی مصرف شود امکان خنثی شدن قرص های مصرف شده در روزهای قبل از ۲۰نیز وجود دارد

عرفان امانی پاسخ داد 8 آذر 1402
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.