0

ایا می توانم در دوراان بارداری قرص بوسپیرون ۵ مصرف کنم ؟ به دلیل مشکل استرسی که دارم دکتر مغز و اعصاب تجویز کرده که البته نصف بوسپیرون ۵ مصرف میکنم

عرفان امانی پاسخ داد 13 آبان 1402