مصرف قرص ال دی

0

سه ماه که پریود نشدم قرص ال دی ۱۵ روز مصرف کردم قط کردم پریود نشدم

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 5 فروردین 1403
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.