0

قرص مترونیدازول ۵۰۰هر ۱۲ساعت دو عدد بخورم یا یک عدد
واینکه کلا ۲۰عدد قرص تجویز شده

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 15 آذر 1402